Kondagattu temple

Sevas

   Seva  Cost per Ticket (INR)
     
  Shasvatha nidi 1,116
     
  Vivaham 151
     
  41 Days Haarati 80
     
  21 Day Haarati 50
     
  11 Days Haarati 30
     
  41 Days Bila Haarati 30
     
  21 Day Bila Haarati 20
     
  11 Days Bila Haarati 12
     
  41 Days Current Bill 50
     
  21 Days Current Bill 25
     
  5 Days Nidra 12
     
  Sri Venkateshwara Swami Seva 50
     
  Sri Satyanarayana Swami Seva 30
     
  Abhishekam 25
     
  Nalugu Chakrala Vahanam 35
     
  Rendu Chakrala Vahanam 15
     
  Kumkuma Pooja 15
     
  Kesha Khandanam 10
     
  Pratyeka Darshanam 10
     
  Odi Biyyam 10
     
  Tula Baram 8
     
  Pattenamalu 6
     
  Ganta Kattuta 5
     
  Kaluka Kadiyam 5
     
  Nutana Vastradarana 5
     
  Karupura Haarati 3
     
  Punyavachanam 2
     
  Tenkaya Rusumu 1